Związek Harcerstwa Polskiego
20 Dąbrowska Drużyna Harcerska 
"BRACTWO   IGŁY  MAGNETYCZNEJ" 
im. Szarych Szeregów

Aktualności, czyli coś dla Nas i o Nas


Chorągiew Śląska ZHP - Aktualności - Karty członkowskie ZHP – Dane osobowe nie zostały ujawnione

2012-04-27 10:56:58, komentarzy: 0


 

W związku z pytaniami harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego dotyczącymi wprowadzenia nowych kart członkowskich oraz informacjami w mediach, Główna Kwatera ZHP informuje, że proces wydawania kart został przygotowany i przebiega z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych członków Związku Harcerstwa Polskiego.

 

Związek Harcerstwa Polskiego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawnie usprawiedliwiony cel ewidencjonowania danych swoich członków, a fakt wstąpienia do organizacji łączy się z przekazaniem danych osobowych niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej ZHP.

 

Partner Związku Harcerstwa Polskiego, BRE Bank SA – odpowiedzialny za wykonanie i obsługę kart - nie posiada dostępu do systemu Ewidencja ZHP. 

 

Związek Harcerstwa Polskiego, aby wygenerować legitymacje członkowskie, wprowadził do systemu personalizacji kart imię i nazwisko oraz przekazał numer ewidencyjny ZHP. Związek Harcerstwa Polskiego nie ma narzędzi informatycznych i koniecznego sprzętu by wykonać takie karty samodzielnie. Tym samym zawsze musiałby zlecać taką usługę zewnętrznemu podmiotowi i do tego celu na czas niezbędny do wytworzenia kart musiałby powierzyć mu imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny członka ZHP. 

 

Po wyprodukowaniu kart bank będzie prowadził jedynie rejestr numerów wydanych kart, bez informacji o ich użytkownikach. Z punktu widzenia banku karta jest instrumentem pieniądza elektronicznego wydawanym na okaziciela.

 

Karta członkowska ZHP będzie głównym dokumentem potwierdzającym członkostwo w ZHP. Wydawane karty mają przede wszystkim charakter legitymacji harcerskiej, natomiast funkcja płatnicza jest opcją dodatkową, która w momencie doręczenia karty harcerzom nie jest aktywna, a korzystanie z niej nie jest obowiązkowe. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi w serwisie informacyjnym na stronie www.zhp.pl/karta oraz do bezpośredniego zadawania pytań przez e-mail karta@zhp.pl.


« powrót

Dodaj nowy komentarz

Kreator www - przetestuj za darmo